Въꙁпѧть

ъ-основꙑ:

чинъ домъ ледъ медъ миръ полъ санъ сꙑнъ волъ врьхъ
? даръ гласъ громъ дѫбъ садъ станъ родъ рѧдъ
?? брѣгъ боръ бръкъ длъгъ говоръ илъ крапъ крьстъ купъ носъ олъ пльхъ слѣдъ сѫдакъ столъ стромъ тръгъ валъ вратъ жлѣбъ жидъ жигъ

и-основꙑ:

ꙑ-основꙑ:

н-основꙑ:

т-основꙑ:

с-основꙑ:

р-основꙑ:

мати дъщи