Въꙁпѧть

Ѿ ѧꙁꙑка древьнѻсловѣньска

мошьна – торбичка, кесия
мѣшька – торба, чанта
сочиво, юха – супа, чорба [юшька – сос; юти – мачкам, смазвам]
дешевъ – евтин
брюхо, трьбѹхъ, желѫд(ъкъ/ьць) – корем, стомах, шкембе
мꙑло – сапун
мис(а|ъка) – паница
блюдо – чиния
плѧсати – танцувам [плѧсъ(ка) – танц; плѧс(ьць|ица) – танцьор]
тꙑсꙛщи - хиляда
пѣнѧꙃь - пари
сковрада - тиган [скорвадьникъ - палачинка]
котьлъ - чаиник [котьльница - кѹка за котьлъ]
тлъчьница - таратор
мора - кошмар
икра - хаивер [икрити - to spawn]
халише, рѹтище - килим
стѫпа - хаван
жижька - калория
вельбѫдъ - камила
неѧсꙑть - пеликан
крабъ(ка), бъдьн҄ь - кутия, сандък
прапрѫдьнъ - лилав
лии - фуния
мѣлъ - тебешир, креда
словолюбьць - филолог
самѻстрѣль – арбалет
трьнѻкопъ – кирка
---- рѹхо - облекъло, одежда
одѣꙗ - платъ
гои - охолство
-грѧꙁ-, -трѧс-, -бара-, -млак-, -моч-, -глибъ-, -илъ-

Ѿ ѧзꙑкъъ новѻсловѣньскъъ

гѫдьба(п︮л︯) – музика [гѫсти – играѭ на орѫдьи стрѹньнѣ]
огн҄естрои, огн҄еметъ(м︮н︯) – фоиерверки
ꙁаслонъ(с︮б︯-х︮т︯), обраꙁовъка(ч︮х︯-с︮ш︯) – екран
надьньвъкъ(с︮б︯-х︮т︯) – дата
поꙁадина(м︮н︯ с︮б︯-х︮в︯) – фон
вълога(с︮н︯ ч︮х︯-с︮ш︯ м︮н︯) – роля
носъкъ(р︮с︯), поножька(ч︮х︯-с︮ш︯), ногавица(с︮н︯) – чорап
раич(е|ина|ица) (ч︮х︯-с︮ш︯ с︮б︯-х︮т︯ с︮н︯) – домат [раика?]
съложька(ч︮х︯-с︮н︯) - папка, директория
засѹвъка(ч︮х︯-с︮н︯) - чекмедже (совати/сънѫти - бутам/тикам)
объликовальць(с︮н︯) - дизаинер
типъка(с︮б︯-х︮т︯) - клавиш/бутон [типъковьница - клавиатура; типати - ѹдар҄ѣти льгъкѡ]
вꙑвѣдъ(п︮л︯) - интервю
послѹжител҄ь(с︮б︯-х︮т︯) - сървър
дъждьникъ(ч︮х︯-с︮н︯) - чадър
привѧзати(р︮с︯ с︮б︯-х︮т︯ с︮н︯) - да тетърингвам [привѧзь - тетър]
животописъ(м︮н︯) - биография

Новѻсловеса

Новѻсловеса Ивана Богорова
цькѻстрьвъ(мене) – кликбеит
рѫкѻмꙑиникъ(неофѷта рильска) – леген
съмѫтевица(пенча славеикова) – суматоха
самѻходъ(стефана младенова) – автомобил
иꙁкачовател҄ь ї въꙁкачьник (стефана младенова) – асансьор
лѣтѻвище (ал. т.-балана) – екскурзия ꙁвѫкѻсловесье - фонология видѻсловесье - морфология

Прѣдъложи дѹмѫ БАН-а

новѻдѣиствованье, началъка – стартъп
любѻпꙑтъка – тиизър
вѣстѻ(потокъ|падъ) – нюзфиид
дрехѻрѧдъ, одеждѻѹкаꙁател҄ь – дрескод
рабѻлѣтъ, рабѻпътица – дрон
видѻдѣиць, ликѻтворьць, имeнѻсъзьдател҄ь – имиджмеикър
трѹдѻликъ – бранд
добрѻꙁовъ, добрѻсловъ – слоган
пипни(ꙁаслонъ|обраꙁовъка) – тъчскриин
видѻподобр҄ѣти, надъправити – тунинговам
бръꙁѻборъ – флашмоб
ликъче – емоджи
видѻꙁадаѧ – тренди