Въꙁпѧть

Ѿ ѧꙁꙑка древьнѻсловѣньска

а҃ мошьна – торбичка, кесия
в҃ мѣшька – торба, чанта
г҃ сочиво, ꙕха – супа, чорба [ꙕшька – сос; ꙕти – мачкам, смазвам]
д҃ дешевъ – евтин
е҃ брꙕхо, трьбѹхъ, желѫд(ъкъ/ьць) – корем, стомах, шкембе
ѕ҃ мꙑло – сапун
з҃ мис(а|ъка) – паница
и҃ бл҄ꙕдо – чиния
ѳ҃ плѧсати – танцувам [плѧсъ(ка) – танц; плѧс(ьць|ица) – танцьор]
і҃ тꙑсꙛщи – хиляда
а︮і︯ пѣнѧꙃь – пари
в︮і︯ сковрада – тиган [скорвадьникъ – палачинка]
г︮і︯ котьлъ – чаиник [котьльница – кѹка за котьлъ]
д︮і︯ тлъчьница – таратор
е︮і︯ мора – кошмар
ѕ︮і︯ икра – хаивер [икрити – to spawn]
з︮і︯ халише, рѹтище – килим
и︮і︯ стѫпа – хаван
ѳ︮і︯ жижька – калория
к︮а︯ вельбѫдъ – камила
к︮в︯ неѧсꙑть – пеликан
к︮г︯ крабъ(ка), бъдьн҄ь – кутия, сандък
к︮д︯ прапрѫдьнъ – лилав
к︮е︯ лии – фуния
к︮ѕ︯ мѣлъ – тебешир, креда
к︮з︯ словолꙕбьць – филолог
к︮и︯ врьтъ(ѻградъ) – градина [врьтѻградар҄ь – градинар)
к︮ѳ︯ скробъ – нишесте [скробь – булгур]
–––
л︮а︯︯ лѧкати – поставяне на примка/капан [лѧщи – извивам/прегъвам; лѫка]
л︮в︯ ѣловъ – незает, безплоден [ѣловѣти – не работя; ѣловити – кастрирам; ѣложиꙁнь – незрял; ѣловьць, ѣловица, ѣловъка, ѣловина]
л︮г︯ басъ(къ) – красив, ярък [набасъ – красивѡ; небасъ(къ) – грозен, неспретнат]
л︮д︯ равьнило – нивелир
л︮е︯ обрѣсти – намеря, найда
л︮ѕ︯ ломити – счувам [лемежь; бѹр҄еломъ – повалени от буря дърва]
л︮з︯ рѹхо – облекъло, одежда
л︮и︯ одѣѣ – платъ
л︮ѳ︯ гои – охолство
л︮а︯ самѻстрѣль – арбалет
л︮в︯ трьнѻкопъ – кирка
л︮г︯ податъкъ – дата

Ѿ ѧꙁꙑкъ̏ новѻсловѣньскъ̏

а҃ гѫдьба(п︮л︯) – музика [гѫсти – играѭ на орѫдьи стрѹньнѣ]
в҃ огн҄естрои, огн҄еметъ(м︮н︯) – фоиерверки
г҃ ꙁаслонъ(с︮б︯-х︮т︯), обраꙁовъка(ч︮х︯-с︮ш︯) – екран
д҃ надьньвъкъ(с︮б︯-х︮т︯) – дата
е҃ поꙁадина(м︮н︯ с︮б︯-х︮в︯) – фон
ѕ҃ вълога(с︮н︯ ч︮х︯-с︮ш︯ м︮н︯) – роля
з҃ носъкъ(р︮с︯), поножька(ч︮х︯-с︮ш︯), ногавица(с︮н︯) – чорап
и҃ раич(е|ина|ица) (ч︮х︯-с︮ш︯ с︮б︯-х︮т︯ с︮н︯) – домат [раика?]
ѳ҃ съложька(ч︮х︯-с︮н︯) – папка, директория
і҃ ꙁасѹвъка(ч︮х︯-с︮н︯) – чекмедже (совати/сънѫти – бутам/тикам)
а︮і︯ объликовальць(с︮н︯) – дизаинер
в︮і︯ типъка(с︮б︯-х︮т︯) – клавиш/бутон [типъковьница – клавиатура; типати – ѹдар҄ѣти льгъкѡ]
г︮і︯ вꙑвѣдъ(п︮л︯) – интервю
е︮і︯ послѹжител҄ь(с︮б︯-х︮т︯) – сървър
ѕ︮і︯ дъꙉьникъ(ч︮х︯-с︮н︯) – чадър
з︮і︯ привѧзати(р︮с︯ с︮б︯-х︮т︯ с︮н︯) – да тетърингвам [привѧзь – тетър]
и︮і︯ животописъ(м︮н︯) – биография
ѳ︮і︯ съпоеница(с︮︮б︯-х︮т︯) – лигатура

Новѻсловеса

Новѻсловеса Ивана Богорова
а҃ цькѻстрьвъ(мене) – кликбеит
в҃ рѫкѻмꙑиникъ(неофѷта рильска) – леген
г҃ съмѫтевица(пенча славеикова) – суматоха
д҃ самѻходъ(стефана младенова) – автомобил
е҃ иꙁкачовател҄ь ї въꙁкачьник (стефана младенова) – асансьор
ѕ҃ лѣтѻвище (ал. т.-балана) – екскурзия
з҃ ꙁвѫкѻсловесье – фонология
и҃ видѻсловесье – морфология

Прѣдъложи дѹмѫ БАН-а

ѳ҃ новѻдѣиствованье, началъка – стартъп
і҃ лꙕбѻпꙑтъка – тиизър
а︮і︮ вѣстѻ(потокъ|падъ) – нюзфиид
в︮і︯ дрехѻрѧдъ, одеꙉѻѹкаꙁател҄ь – дрескод
г︮і︯ рабѻлѣтъ, рабѻпътица – дрон
д︮і︯ видѻдѣиць, ликѻтворьць, имeнѻсъзьдател҄ь – имиджмеикър
е︮і︯ трѹдѻликъ – бранд
ѕ︮і︯ добрѻꙁовъ, добрѻсловъ – слоган
з︮і︯ пипни(ꙁаслонъ|обраꙁовъка) – тъчскриин
и︮і︯ видѻподобр҄ѣти, надъправити – тунинговам
ѳ︮і︯ бръꙁѻборъ – флашмоб
к︮і︯ ликъче – емоджи
к︮а︯ видѻꙁадаѧ – тренди