hacker emblem 240x60 banner for this website

Съдрави бѫдѣте

Ѻбѣщаваѭ ѣко иногъда бѫдѫ сьѭ страницѫ благѻлѣпьнѣиши въѻбраꙁити
Аще же хотѣли бисте можете мьнѣ посълати на hanabi@xmpp.nomadalgia.xyz
:——

Чьтеньѣ · Словеса · Письмена
Противѻщꙕждичье
Правѻговоръ
Проѻбраженьѣ
Врьꙁъкꙑ · съсꙑлъкꙑ