catb emblem 240x60 banner for this website
мрѣжеꙁемл҄евидъ
(sitemap)

Съдрави бѫдѣте

Ѻбѣщаваѭ ѣко иногъда бѫдѫ сьѭ
страницѫ благѻлѣпьнѣи҆ши въѻбраꙁити

⁘——
Чьтеньѣ · Словеса · Письмена (OCS Texts)
Противѻщꙕꙉичье (Loanword Replacements)
Правѻпись (Post-OCS Orthography)
Ꙁвѹкословесье (OCS Phonology)
Съписъкъ основъ̏ (Weird stems list)
Проѻбраженьѣ (Images)
Фиба (Φ₂ Combinator)
under construction Врьꙁъкꙑ · съсꙑлъкꙑ (Links)